Mỹ: Đủ vaccine COVID-19 cho người dễ bị tổn thương vào cuối 2020

Mỹ có khả năng sẽ đủ vaccine COVID-19 cho những người dễ bị tổn thương vào cuối năm 2020. Ảnh: Reuters
Mỹ có khả năng sẽ đủ vaccine COVID-19 cho những người dễ bị tổn thương vào cuối năm 2020. Ảnh: Reuters
Mỹ có khả năng sẽ đủ vaccine COVID-19 cho những người dễ bị tổn thương vào cuối năm 2020. Ảnh: Reuters
Lên top