Mỹ dự định điều 120.000 quân đến Trung Đông đề phòng Iran tấn công

Mỹ triển khai tàu sân bay đến Trung Đông. Ảnh: Reuters
Mỹ triển khai tàu sân bay đến Trung Đông. Ảnh: Reuters
Mỹ triển khai tàu sân bay đến Trung Đông. Ảnh: Reuters
Lên top