Mỹ: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần tăng kỷ lục 3,28 triệu người

Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã tăng lên con số kỉ lục 3,28 triệu vào tuần thứ 3 của tháng 3. Ảnh: CNA
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã tăng lên con số kỉ lục 3,28 triệu vào tuần thứ 3 của tháng 3. Ảnh: CNA
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ đã tăng lên con số kỉ lục 3,28 triệu vào tuần thứ 3 của tháng 3. Ảnh: CNA
Lên top