Mỹ đối mặt với cuộc xâm lăng từ hàng tỉ con ve sầu náu mình 17 năm dưới đất

Hàng tỉ con ve sầu chuẩn bị đổ bộ nước Mỹ sau 17 năm dưới lòng đất. Ảnh: AFP
Hàng tỉ con ve sầu chuẩn bị đổ bộ nước Mỹ sau 17 năm dưới lòng đất. Ảnh: AFP
Hàng tỉ con ve sầu chuẩn bị đổ bộ nước Mỹ sau 17 năm dưới lòng đất. Ảnh: AFP
Lên top