Mỹ dọa chuyển "giai đoạn 2" sau trừng phạt Triều Tiên lớn chưa từng thấy

Mỹ trừng phạt Triều Tiên lớn chưa từng thấy. Ảnh: KCNA/Reuters
Mỹ trừng phạt Triều Tiên lớn chưa từng thấy. Ảnh: KCNA/Reuters
Mỹ trừng phạt Triều Tiên lớn chưa từng thấy. Ảnh: KCNA/Reuters