Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ điều tra động cơ 3 vụ đánh bom liên tiếp cùng một ngày