Mỹ điều quân đông gấp đôi ở Syria đến biên giới

Người di cư đang tiến tới Mỹ. Ảnh: AP
Người di cư đang tiến tới Mỹ. Ảnh: AP
Người di cư đang tiến tới Mỹ. Ảnh: AP
Lên top