Mỹ điều đặc nhiệm hỗ trợ Philippines tiêu diệt phiến quân ở Marawi

Quân đội Mỹ tham gia hỗ trợ Philippines giành lại Marawi
Quân đội Mỹ tham gia hỗ trợ Philippines giành lại Marawi
Quân đội Mỹ tham gia hỗ trợ Philippines giành lại Marawi
Lên top