Mỹ điều chỉnh lại quy định thị thực với sinh viên quốc tế

Một du học sinh tại Đại học Indiana, Mỹ. Ảnh: USA Today.
Một du học sinh tại Đại học Indiana, Mỹ. Ảnh: USA Today.
Một du học sinh tại Đại học Indiana, Mỹ. Ảnh: USA Today.
Lên top