Mỹ điều chỉnh cảnh báo đi lại lên mức cao nhất với 2 nước Châu Âu

Mỹ điều chỉnh cảnh báo đi lại đối với một số quốc gia trên thế giới nhằm ngăn ngừa rủi ro COVID-19. Ảnh: AFP
Mỹ điều chỉnh cảnh báo đi lại đối với một số quốc gia trên thế giới nhằm ngăn ngừa rủi ro COVID-19. Ảnh: AFP
Mỹ điều chỉnh cảnh báo đi lại đối với một số quốc gia trên thế giới nhằm ngăn ngừa rủi ro COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top