Mỹ đề xuất phát thêm tiền cho ai đi làm lại sau dịch COVID-19

Mỹ đề xuất phát thêm tiền cho ai đi làm lại sau dịch COVID-19. Ảnh: Getty.
Mỹ đề xuất phát thêm tiền cho ai đi làm lại sau dịch COVID-19. Ảnh: Getty.
Mỹ đề xuất phát thêm tiền cho ai đi làm lại sau dịch COVID-19. Ảnh: Getty.
Lên top