Mỹ để lọt bệnh nhân COVID-19 chưa khỏi bệnh ra cộng đồng

Một máy bay sơ tán công dân Mỹ từ Vũ Hán, Trung Quốc hạ cánh ở căn cứ không quân Lackland gần San Antonio. Ảnh: nbcdfw.com.
Một máy bay sơ tán công dân Mỹ từ Vũ Hán, Trung Quốc hạ cánh ở căn cứ không quân Lackland gần San Antonio. Ảnh: nbcdfw.com.
Một máy bay sơ tán công dân Mỹ từ Vũ Hán, Trung Quốc hạ cánh ở căn cứ không quân Lackland gần San Antonio. Ảnh: nbcdfw.com.
Lên top