Mỹ đạt mốc quan trọng trong chiến dịch tiêm vaccine COVID-19

Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho 100 triệu người sớm hơn mốc thời hạn 100 ngày ông Biden đặt ra. Ảnh: AFP.
Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho 100 triệu người sớm hơn mốc thời hạn 100 ngày ông Biden đặt ra. Ảnh: AFP.
Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho 100 triệu người sớm hơn mốc thời hạn 100 ngày ông Biden đặt ra. Ảnh: AFP.
Lên top