Mỹ đạt mốc 150 triệu người tiêm chủng đầy đủ

Mỹ ghi nhận dấu mốc mới trong tiêm chủng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP/Getty
Mỹ ghi nhận dấu mốc mới trong tiêm chủng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP/Getty
Mỹ ghi nhận dấu mốc mới trong tiêm chủng ngừa COVID-19. Ảnh: AFP/Getty
Lên top