Mỹ đáp trả tối hậu thư của Iran bằng lệnh trừng phạt mới

Mỏ khí đốt ở cảng biển Asalouyeh, phía bắc Vịnh Persian, Iran. Ảnh: Reuters
Mỏ khí đốt ở cảng biển Asalouyeh, phía bắc Vịnh Persian, Iran. Ảnh: Reuters
Mỏ khí đốt ở cảng biển Asalouyeh, phía bắc Vịnh Persian, Iran. Ảnh: Reuters
Lên top