Mỹ đáp lại thiện chí của Việt Nam trong hỗ trợ tìm kiếm quân nhân mất tích

Hội thảo trực tuyến “Khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam: Chặng đường phía trước” ngày 3.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội thảo trực tuyến “Khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam: Chặng đường phía trước” ngày 3.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hội thảo trực tuyến “Khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam: Chặng đường phía trước” ngày 3.8. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top