Mỹ “đảo ngược” quyết định rút quân hoàn toàn khỏi Syria

Mỹ vẫn để lại khoảng 200 binh lính ở Syria. Ảnh: AP
Mỹ vẫn để lại khoảng 200 binh lính ở Syria. Ảnh: AP
Mỹ vẫn để lại khoảng 200 binh lính ở Syria. Ảnh: AP
Lên top