Mỹ dành gần 153,6 triệu USD cho các dự án hợp tác khu vực Mekong

Hội nghị Bộ trưởng Quan hệ đối tác Mekong – Mỹ lần thứ nhất được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 11.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Bộ trưởng Quan hệ đối tác Mekong – Mỹ lần thứ nhất được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 11.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hội nghị Bộ trưởng Quan hệ đối tác Mekong – Mỹ lần thứ nhất được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 11.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top