Mỹ đã "lên nòng" sẵn sàng xử lý vụ tấn công nhà máy dầu Saudi Arabia

Hình ảnh về thiệt hại tại cơ sở chế biến dầu Abaqaiq của Aramco tại Buqyaq, Saudi Arabia sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Ảnh do chính phủ Mỹ và DigitalGlobe công bố. Ảnh: AP.
Hình ảnh về thiệt hại tại cơ sở chế biến dầu Abaqaiq của Aramco tại Buqyaq, Saudi Arabia sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Ảnh do chính phủ Mỹ và DigitalGlobe công bố. Ảnh: AP.
Hình ảnh về thiệt hại tại cơ sở chế biến dầu Abaqaiq của Aramco tại Buqyaq, Saudi Arabia sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Ảnh do chính phủ Mỹ và DigitalGlobe công bố. Ảnh: AP.
Lên top