Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ cung cấp vũ khí trong vụ không kích chết 155 dân thường Yemen?