Mỹ cung cấp thông tin "đáng mừng" về biến thể Omicron

Tiến sĩ Anthony Fauci nói rằng biến thể Omicron có thể ít nguy hiểm hơn biến thể Delta. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Anthony Fauci nói rằng biến thể Omicron có thể ít nguy hiểm hơn biến thể Delta. Ảnh: AFP
Tiến sĩ Anthony Fauci nói rằng biến thể Omicron có thể ít nguy hiểm hơn biến thể Delta. Ảnh: AFP
Lên top