Mỹ công bố phát hiện khảo cổ quan trọng sau 90 năm tìm kiếm

Các nhà nghiên cứu kiểm tra địa điểm của pháo đài, nằm gần sông St. Mary's ở Mỹ. Ảnh: Digs History Org.
Các nhà nghiên cứu kiểm tra địa điểm của pháo đài, nằm gần sông St. Mary's ở Mỹ. Ảnh: Digs History Org.
Các nhà nghiên cứu kiểm tra địa điểm của pháo đài, nằm gần sông St. Mary's ở Mỹ. Ảnh: Digs History Org.
Lên top