Mỹ có thể tước giấy phép của 3 công ty viễn thông Trung Quốc

Công ty viễn thông Trung Quốc China Unicom vào "tầm ngắm" của Mỹ. Ảnh: Xinhua
Công ty viễn thông Trung Quốc China Unicom vào "tầm ngắm" của Mỹ. Ảnh: Xinhua
Công ty viễn thông Trung Quốc China Unicom vào "tầm ngắm" của Mỹ. Ảnh: Xinhua
Lên top