Mỹ có thể tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi từ mùa đông năm nay

Mỹ có khả năng sẽ phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi vào giữa mùa đông năm nay. Ảnh: AFP
Mỹ có khả năng sẽ phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi vào giữa mùa đông năm nay. Ảnh: AFP
Mỹ có khả năng sẽ phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 cho trẻ em dưới 12 tuổi vào giữa mùa đông năm nay. Ảnh: AFP
Lên top