Mỹ có thể thiệt hại 1 nghìn tỉ USD nếu cứng rắn với Trung Quốc

Kinh tế Mỹ có thể thiệt hại 1 nghìn tỉ USD trong dài hạn nếu tách biệt với Trung Quốc. Ảnh: AFP
Kinh tế Mỹ có thể thiệt hại 1 nghìn tỉ USD trong dài hạn nếu tách biệt với Trung Quốc. Ảnh: AFP
Kinh tế Mỹ có thể thiệt hại 1 nghìn tỉ USD trong dài hạn nếu tách biệt với Trung Quốc. Ảnh: AFP
Lên top