Mỹ có thể sớm tăng vọt lên 200.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày

Chưa đến 50% dân số Mỹ được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Ảnh: AFP
Chưa đến 50% dân số Mỹ được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Ảnh: AFP
Chưa đến 50% dân số Mỹ được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Ảnh: AFP
Lên top