Mỹ có thể đặc quyền sở hữu vaccine COVID-19 của Pháp trước mọi nước

Mỹ rót tiền cho Sanofi nghiên cứu vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Mỹ rót tiền cho Sanofi nghiên cứu vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Mỹ rót tiền cho Sanofi nghiên cứu vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top