Mỹ có thể có 2 loại vaccine COVID-19 trước Giáng sinh

Lọ có chữ "Vaccine COVID-19" bên cạnh logo của công ty công nghệ sinh học Moderna. Ảnh: AFP.
Lọ có chữ "Vaccine COVID-19" bên cạnh logo của công ty công nghệ sinh học Moderna. Ảnh: AFP.
Lọ có chữ "Vaccine COVID-19" bên cạnh logo của công ty công nghệ sinh học Moderna. Ảnh: AFP.
Lên top