Mỹ có nữ thẩm phán Tòa án Tối cao trẻ nhất trong nhiều thế hệ

Thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barret tuyên thệ trước Hiến pháp. Ảnh: AFP
Thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barret tuyên thệ trước Hiến pháp. Ảnh: AFP
Thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barret tuyên thệ trước Hiến pháp. Ảnh: AFP
Lên top