Mỹ có kỷ lục mới với 36.358 ca COVID-19 trong một ngày

Người dân bên ngoài bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP.
Người dân bên ngoài bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP.
Người dân bên ngoài bệnh viện ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top