Mỹ có bộ trưởng người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử

Mỹ có bộ trưởng gốc thổ dân đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: AFP.
Mỹ có bộ trưởng gốc thổ dân đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: AFP.
Mỹ có bộ trưởng gốc thổ dân đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: AFP.
Lên top