Mỹ có bằng chứng đầu tiên về COVID-19 lây lan cộng đồng

Người dân đeo khẩu trang ở Flushing, một khu phố ở quận Queen, thành phố New York. Ảnh: AFP.
Người dân đeo khẩu trang ở Flushing, một khu phố ở quận Queen, thành phố New York. Ảnh: AFP.
Người dân đeo khẩu trang ở Flushing, một khu phố ở quận Queen, thành phố New York. Ảnh: AFP.
Lên top