Mỹ chuyển giao cho Philippines hàng loạt vũ khí mới

Mỹ viện trợ cho Philippines gần 1.000 rocket 2.75 inch. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Manila
Mỹ viện trợ cho Philippines gần 1.000 rocket 2.75 inch. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Manila