Mỹ chuẩn bị hứng bão mạnh nhất lịch sử vùng Tây Bắc

"Cơn bão mạnh nhất trong lịch sử vùng Tây Bắc" của Mỹ nhìn từ vệ tinh. Ảnh: NOAA
"Cơn bão mạnh nhất trong lịch sử vùng Tây Bắc" của Mỹ nhìn từ vệ tinh. Ảnh: NOAA
"Cơn bão mạnh nhất trong lịch sử vùng Tây Bắc" của Mỹ nhìn từ vệ tinh. Ảnh: NOAA
Lên top