Mỹ cho phép hợp tác trở lại với Huawei phát triển mạng 5G tiêu chuẩn

Mỹ cho phép hợp tác với Huawei phát triển mạng 5G. Ảnh: Sina công nghệ
Mỹ cho phép hợp tác với Huawei phát triển mạng 5G. Ảnh: Sina công nghệ
Mỹ cho phép hợp tác với Huawei phát triển mạng 5G. Ảnh: Sina công nghệ
Lên top