Mỹ chiếm một loạt website tin tức của nhà nước Iran

Thông báo xuất hiện trên loạt trang web của truyền thông nhà nước Iran. Ảnh chụp màn hình ngày 23.6
Thông báo xuất hiện trên loạt trang web của truyền thông nhà nước Iran. Ảnh chụp màn hình ngày 23.6
Thông báo xuất hiện trên loạt trang web của truyền thông nhà nước Iran. Ảnh chụp màn hình ngày 23.6
Lên top