Mỹ chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia

Mỹ, Anh và Australia thiết lập quan hệ đối tác an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong đó Mỹ chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia. Ảnh: AFP
Mỹ, Anh và Australia thiết lập quan hệ đối tác an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong đó Mỹ chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia. Ảnh: AFP
Mỹ, Anh và Australia thiết lập quan hệ đối tác an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong đó Mỹ chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia. Ảnh: AFP
Lên top