Mỹ chia buồn với Việt Nam về mất mát do lũ lụt ở miền Trung

Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) lên thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: LDO
Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) lên thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: LDO
Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường 71 từ xã Phong Xuân (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) lên thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: LDO
Lên top