Mỹ chỉ trích Trung Quốc can thiệp hoạt động dầu khí Việt Nam ở Biển Đông

Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Lên top