Mỹ chỉ cần chưa đầy 5 phút tấn công hạt nhân trả đũa Triều Tiên

Mỹ chỉ cần chưa đến 5 phút để khởi động cuộc tấn công hạt nhân Triều Tiên. Ảnh: Value Walk
Mỹ chỉ cần chưa đến 5 phút để khởi động cuộc tấn công hạt nhân Triều Tiên. Ảnh: Value Walk