Mỹ chế tạo vi chíp dưới da phát hiện COVID-19

Lầu Năm Góc chế tạo vi chíp cấy dưới da phát hiện COVID-19. Ảnh: AFP
Lầu Năm Góc chế tạo vi chíp cấy dưới da phát hiện COVID-19. Ảnh: AFP
Lầu Năm Góc chế tạo vi chíp cấy dưới da phát hiện COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top