Mỹ chấp thuận hỗn hợp kháng thể điều trị COVID-19

Mỹ cấp phép mở rộng đối tượng được điều trị COVID-19 bằng hỗn hợp kháng thể của công ty dược phẩm Regeneron. Ảnh: Regeneron
Mỹ cấp phép mở rộng đối tượng được điều trị COVID-19 bằng hỗn hợp kháng thể của công ty dược phẩm Regeneron. Ảnh: Regeneron
Mỹ cấp phép mở rộng đối tượng được điều trị COVID-19 bằng hỗn hợp kháng thể của công ty dược phẩm Regeneron. Ảnh: Regeneron
Lên top