Mỹ chấp thuận gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia tại Điện Capitol

Lầu Năm Góc gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia ở Washington D.C. Ảnh: AFP
Lầu Năm Góc gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia ở Washington D.C. Ảnh: AFP
Lầu Năm Góc gia hạn triển khai Vệ binh Quốc gia ở Washington D.C. Ảnh: AFP
Lên top