Mỹ chặn Tổng thống Venezuela Maduro rút 1,2 tỉ USD vàng ở nước ngoài

Ngân hàng Anh không cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro rút 1,2 tỉ USD vàng. Ảnh: Reuters
Ngân hàng Anh không cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro rút 1,2 tỉ USD vàng. Ảnh: Reuters
Ngân hàng Anh không cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro rút 1,2 tỉ USD vàng. Ảnh: Reuters
Lên top