Mỹ cầu bạn hữu bảo vệ thân tín mạnh nhất ở Syria khỏi tay Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ đang tính phương án bảo vệ đồng minh mạnh nhất ở Syria khỏi một đồng minh khác của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik.
Mỹ đang tính phương án bảo vệ đồng minh mạnh nhất ở Syria khỏi một đồng minh khác của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik.
Mỹ đang tính phương án bảo vệ đồng minh mạnh nhất ở Syria khỏi một đồng minh khác của Mỹ là Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Sputnik.
Lên top