Mỹ cấp phép sử dụng thiết bị xét nghiệm COVID-19 có kết quả sau 5 phút

Thiết bị xét nghiệm COVID-19 mới được cấp phép của Abbott Laboratories. Ảnh: CNBC/Courtesy of Abbott.
Thiết bị xét nghiệm COVID-19 mới được cấp phép của Abbott Laboratories. Ảnh: CNBC/Courtesy of Abbott.
Thiết bị xét nghiệm COVID-19 mới được cấp phép của Abbott Laboratories. Ảnh: CNBC/Courtesy of Abbott.
Lên top