Mỹ cấp phép sử dụng khẩn thuốc kháng thể của Eli Lilly để chữa COVID-19

Một nhân viên làm việc trong nhà máy của công ty dược phẩm Mỹ Eli Lilly ở Fegersheim, miền đông nước Pháp. FDA vừa cấp phép sử dụng khẩn thuốc kháng thể của Eli Lilly cho điều trị các trường hợp COVID-19. Ảnh: AFP.
Một nhân viên làm việc trong nhà máy của công ty dược phẩm Mỹ Eli Lilly ở Fegersheim, miền đông nước Pháp. FDA vừa cấp phép sử dụng khẩn thuốc kháng thể của Eli Lilly cho điều trị các trường hợp COVID-19. Ảnh: AFP.
Một nhân viên làm việc trong nhà máy của công ty dược phẩm Mỹ Eli Lilly ở Fegersheim, miền đông nước Pháp. FDA vừa cấp phép sử dụng khẩn thuốc kháng thể của Eli Lilly cho điều trị các trường hợp COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top