Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine COVID-19 đầu tiên

Một người cầm lọ vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer-BioNTech hôm 11.12. Ảnh: AFP.
Một người cầm lọ vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer-BioNTech hôm 11.12. Ảnh: AFP.
Một người cầm lọ vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer-BioNTech hôm 11.12. Ảnh: AFP.
Lên top