Mỹ cập nhật mới nhất quy định đi lại với du khách quốc tế

Mỹ dỡ bỏ hầu hết quy định đi lại với du khách quốc tế từ ngày 8.11. Ảnh: AFP
Mỹ dỡ bỏ hầu hết quy định đi lại với du khách quốc tế từ ngày 8.11. Ảnh: AFP
Mỹ dỡ bỏ hầu hết quy định đi lại với du khách quốc tế từ ngày 8.11. Ảnh: AFP
Lên top