Mỹ cảnh báo ''rủi ro chưa từng có'' đối với du lịch ở hầu hết các nước

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo cấp độ 4 đối với việc du lịch 80% quốc gia trên thế giới. Ảnh: AFP/Getty
Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo cấp độ 4 đối với việc du lịch 80% quốc gia trên thế giới. Ảnh: AFP/Getty
Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo cấp độ 4 đối với việc du lịch 80% quốc gia trên thế giới. Ảnh: AFP/Getty
Lên top